Småbarnshjälm med grönt spänne

Hjälmarna med det gröna spännet kallas även, småbarnshjälm, lekhjälm och cykelhjälm med grönt spänne. Hjälmen rekommenderas för barn under 7 år av konsumentverket i samråd med Trafikverket, NTF och VTI (Väg- och Trafikforskningsinstitutet). Man kan känna igen hjälmen på det gröna hakspännet och på att det står (CE) EN 1080 i hjälmen istället för den vanliga märkningen för cykelhjälmar som är EN 1078. Det gröna hakspännet är konstruerat så det löser ut vid viss belastning och på så sätt är säkrare för barn som inte tar av sig cykelhjälmen när de leker.

När barn är ute och leker och cyklar , kan det hända att de hoppar av cykeln och springer iväg och klättrar på en klätterställning eller i ett träd. Om de fortfarande har cykelhjälmen på sig, så kan det finnas en risk för att de fastnar med hjälmens remmar i en gren eller liknande, och det kan få förfärliga konsekvenser om barnet inte kan komma loss. 

Hakspännet på småbarnshjälmar med grönt spänne är utformat så att det löser ut vid en dragkraft som är minst 9 och högst 16 kg. Detta gör att hjälmen inte fastnar i något under lek, som gör att de sitter fast på så sätt att det finns risk för strypning. 

Flera svenska myndigheter har därför beslutat i samråd att rekomendera denna hjälm för barn under 7 år .

Du kan läsa mer här  Trafikverket: Om Småbarnshjälmar

Och på NTF´s frågor och svar om hjälmen är godkänd för cyklig i trafik , här på NTF

Småbarnshjälmarna är anpassade till hur små barn leker, och det har diskuterats huruvida det gröna spännet kan vara farligt och eventuellt utlösas när barnet kör omkull på cykeln,  men de tester som har gjorts har visat att kraften som uppstår i hakbandet vid fall/omkullkörning är långt ifrån tillräcklig för att det ska kunna ske.

Barn kan använda Småbarnshjälm även efter 7 års ålder, men det kan vara dags att byta till en hjälm med "vanligt" spänne om barnet alltid tar av sig hjälmen efter cykling.

Hjälmen kan med fördel användas som en lekhjälm.

Man får inte byta ut spännet på sin hjälm, spännet och hjälmen kan inte garantera ditt barns säkerhet om man avlägsnar det från hjälmen.


Småbarnshjälm med grönt spänne och MIPS

Vill du vara extra säker på att ditt barn skyddas så mycket som möjligt uder cykling och lek så ska du satsa på en Småbarnshjälm med grönt spänne OCH MIPS-teknologi.

Vad innebär det att hjälmen har MIPS teknologi?


Hjälmen består av ett inre skikt (MIPS-delen) och så resten(ytterskalet) av hjälmen.
På ren svenska betyder det att MIPS delen sitter kvar på sin plats på huvudet og skyddar det medan resten av hjälmen (ytterskalet) roterar efter de rörelser som sker vid ett slag/fall. På så sätt minskar risken för allvarliga skallskador och hjänskakning betydligt.

MIPS-delen är ett extra lågfriktionsskikt som sitter inne i hjälmen och det avleder en del av de stötar och slag man får om man landar i en sned vinkel på marken.

Cykelhjälmar med MIPS är de enda hjälmarna som skyddar mot alla de sätt och vinklar du kan falla på. På cykelhjälmar utan MIPS har man endast tagit hänsyn till att man faller från en viss horisontell vinkel, vilket sällan är fallet.

Du kan läsa mer om MIPS teknologi och se våra MIPS hjälmar för barn och vuxna här. 

Cykelhjalm med gront spanne